Sve vrste kontinuiranih fasada za vaš poslovni objekt

Pružamo kompletnu uslugu od mjerenja i proizvodnje do postavljanja fasadnih profila
prema željama i zahtjevima klijenata.

Kontinuirane fasade

Prodajno-servisni centar MAN u Varaždinu

Odlikuju se kontinuiranošću aluminijskih profila na površini fasade. Sam prostor između profila nazivamo poljima ili rasterima, koji mogu biti ispunjeni različitim vrstama stakla, panelima ili drugim materijalima, ovisno o željenim estetskim i funkcionalnim svojstvima građevine. Ispune se pričvršćuju nosačima stakala – podkapama, a na njih se postavlja završni profil kojim se naglašava raster.

Različitim izvedbama kontinuirane fasade može se istaknuti horizontalni ili vertikalni smjer na površini objekta, tj. naglasiti njegova visina ili širina. Uz to, polja unutar fasade mogu se otvarati po potrebi, mogu se ugraditi prozori koji se otvaraju oko gornje ili donje osi, otklopno zaokretni prozori te vrata iz odgovarajućih serija profila.

Svećenički mirovni dom u Zagrebu

Prednosti kontinuiranih fasada

Kontinuiranim fasadama zatvaraju se čitava pročelja neke građevine ili njezini dijelovi pa one ponekad isključuju potrebu za drugim materijalima poput cigle, betona ili žbuke.

Zahvaljujući naglašenoj estetici i funkcionalnosti, brzoj i jednostavnoj montaži te pristupačnoj cijeni, kontinuirane fasade jedan su od omiljenih izbora arhitekata i investitora prilikom projektiranja modernih poslovnih i privatnih građevina.

Svećenički mirovni dom, PSC MAN, Gradska tržnica Kutina samo su neki od objekata na koje smo ugradili kvalitetnu kontinuiranu fasadu.