Naš EU projekt

Home Naš EU projekt

Naziv i kod projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća METALBENETON implementacijom informatičkog rješenja za upravljanje proizvodnim procesom, poboljšanje komunikacije s klijentima, te informatizacijom terenskog rada; KK.03.2.1.19.1142.

Opis projekta: Poduzeće METALBENETON ovim projektom ulaže u implementaciju ERP sustava poduzeća, uspostavljanje cjelovitog standardiziranog upravljanja dokumentima, projektima, informacijama, komunikacijom, ljudskim resursima, najvažnije proizvodnim procesom tj. svim radnim procesima unutar poduzeća te komunikacijom s klijentima i okruženjem.

Cilj projekta je opremiti poduzeće vrhunskim računalni sustavom i programskim paketima s pripadajućim nužnim hardverom i opremom, radi optimiziranja poslovnih procesa, poboljšanja organizacije tijeka rada, poboljšanja tržišnog položaja poduzeća te stjecanja konkurentske prednosti pred ostalim poduzećima iz sektora.

Rezultati: nabavljena su IKT poslovna rješenja koja obuhvaćaju digitelne informacijsko-prezentacijske komplete koji se sastoje od tableta s dodirnim ekranom, povezanog sa senzorom te uzorka proizvoda na koji je senzor ugrađen, povezanih u računalnu mrežu, za potrebe show-room-a, ERP sustav koji uvodi i objedinjuje upravljanje ljudskim resursima, zalihama, prodajom i marketingom, nabavom, financijama i računovodstvom, odnosima s kupcima, upravljanje proizvodnjom te upravljanje opskrbnim lancem, zatim projektantska prijenosna računala i serversko računalo za sigurnosnu pohranu podataka s UPS uređajem za neprekidno napajanje te stolna računala s dovoljnih hardverskih performansi za pokretanje i rad s novim softverima i informacijskim sustavima koji se nabavljaju projektnim aktivnostima kojima su unaprijeđeni poslovni procesi poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta: 668.875,00 kn

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU: 374.570,00 kn

Razdoblje provedbe: 06.01.2020.- 06.07.2021.

Kontakt osoba: Katarina Lisjak, https://temposavjetovanje.hr/