Sportska arena Žatika

Home Portfolio Sportska arena Žatika
Portfolio Image

Objekt Sportske arene Žatika sastoji se od dviju glavnih fasada, šest bočnih fasada te tri reda lučnih krovnih fasada. Izvedene su kao kontinuirana fasada u sustavu JANSEN i sve je završno plastificirano. Cijela fasada napravljena je od niza staklenih polja nejednakih dimenzija kako bi dobila na dinamici i razigranosti. Fasade su opremljene otvorima za zaklopno elektromotorno otvaranje i vratima u sustavu JANSEN.

Glavni ulazi izvedeni su kao svjetlarnici s vjetrobranima, sve u staklu. Ostakljenje je izvedeno od kaljenog i lamistal stakla. Sve su fasade izrađene u geometriji nepravilnih asimetričnih lukova. Statika vertikala omogućila je samo gornje i donje sidrenje bez izrade srednjih sidara. JANSEN konstrukcija fasadnih linea (vertikala) umetnuta je u “sendvič” teških čeličnih traka i uz pomoć nanizanih vijčanih veza spojena je u cjelinu, što ovu konstrukciju čini jedinstvenom, a u Hrvatskoj je takva fasada prvi put izvedena. Radovi su trajali od lipnja do listopada 2008. godine.

 

  • Najvažnije reference, Sportske i obrazovne ustanove