Strukturalne fasade

Home Proizvodi Fasade Strukturalne fasade

Strukturalne fasade

Kod strukturalnih fasada ostakljeni se okviri vješaju na aluminijsku konstrukciju rastera i prekrivaju je s vanjske strane.

Staklo se uvršćuje na aluminijske okvire tehnologijom lijepljenja (down corning) pa vanjska strana fasade izgleda kao da je u potpunosti napravljena od stakla.

Aluminijski se profili ne uočavaju jer između stakala postoji minimalan razmak, a cjelokupna je aluminijska konstrukcija “skrivena” iza stakla. Mjesta gdje se otvaraju prozori razlikuju se od ostatka fasade te se oni uglavnom otvaraju prema van.

Prednosti strukturalnih fasada

Strukturalnim fasadama zatvaraju se čitava pročelja objekta ili njegovi dijelovi pa u pojedinim slučajevima nisu potrebni materijali poput cigle, betona ili žbuke. Arhitekti su posebno naklonjeni ovim vrstama fasada jer se njima postiže nesvakidašnja ljepota građevine s obzirom na to da njome dominira staklo.

Uz to, zahvaljujući novim tehnologijama i materijalima, strukturalne fasade ne ostavljaju samo estetski dojam na promatrača, već su i izrazito funkcionalne – pružaju zaštitu od atmosferskih utjecaja i gradske buke, kao i vrhunsku toplinsku izolaciju.