Ventilirane i kazetirane fasade

Home Proizvodi Fasade Ventilirane i kazetirane fasade

Ventilirane i kazetirane fasade

Kod kazetiranih fasada koriste se aluminijski paneli ili limovi, oblikovani kao kazete. Na taj se način dobiva ravna ploha s izraženim fugama. Izvode se kao samostalna fasadna konstrukcija ili se u kombinaciji s drugim fasadnim sustavima postavljaju na zid ili potkonstrukciju.

Kazetirane fasade iznimno su popularne u novogradnji poslovnih i stambenih objekata, ali se često rabe i prilikom renoviranja starih i dotrajalih fasada jer uz dodatnu toplinsku izolaciju znatno pospješuju energetsku učinkovitost zgrade.

Ventilirana ili vjetrena fasada apsolutni je hit pri izvedbi modernih poslovnih objekata. Sastoji se od nosive metalne konstrukcije na koju se slažu fasadni paneli, sloj izolacijskog materijala (na primjer, kamena vuna ili neki drugi termoizolacijski materijal) i prostora za ventilaciju koji omogućuje slobodno strujanje zraka pa takva fasada “diše”. Ovakav tip fasade omiljen je pri izgradnji novih te rekonstrukciji već postojećih građevina bez obzira na klimu i podneblje.

Dugotrajne su, štite od vremenskih utjecaja, vlage, vjetra, visokih i niskih temperatura i maksimalno štede energetske resurse.

Za više informacija o ventiliranim i kazetiranim fasadama posjetite: Tekstilno-tehnološki fakultet, Vojni ordinarijat, Kriminalistička postaja Kustošija.