Kriminalistička postaja Kustošija

Home Portfolio Kriminalistička postaja Kustošija
Portfolio Image

Radovi na Kriminalističkoj postaji Kustošija u Zagrebu izvedeni su u razdoblju od 1996. do 1997. godine.

Cijela fasada građevine izvedena je kao ventilirana s oblogom od sjenčane silikatne opeke velikog formata. Svi nadvoji za nošenje silikatne opeke izrađeni su od savijanih toplocinčanih čeličnih apkant profila koji ulaze u fuge fasadnog zida tako da se vizualno ne ističu na fasadi. Fasadni prozori ugrađeni su u slične okvire koji su ušli u “toplu” zonu objekta, a elektromotorne rolete i vanjske špalete od silikatne opeke pripadaju hladnoj zoni objekta.

Vrhunska aluminijska stolarija i ventilirana fasada pridonijele su tome da je ova kriminalistička postaja danas jedna od najprepoznatljivijih i najistaknutijih građevina zagrebačke četvrti Kustošija.

  • Administrativni objekti, Najvažnije reference