Svećenički mirovni dom u Zagrebu

Home Portfolio Svećenički mirovni dom u Zagrebu
Portfolio Image

Svećenički mirovni dom u Zagrebu primjer je veoma lijepe kontinuirane fasade gdje je cjelokupni raster fasade vidljiv s vanjske strane u punoj širini profila.

Prilikom postavljanja kontinuirane fasade može se naglasiti horizontalni ili vertikalni smjer na plohi objekta, tj. istaknuti njegova visina ili širina. Kod Svećeničkog doma s vanjske je strane posebnim voluminoznim profilom – kapom – naglašena horizontala.

Zahvaljujući naglašenim estetskim i funkcionalnim značajkama te brzoj montaži, kontinuirane fasade kakve smo primijenili na zagrebačkom Svećeničkom domu, čest su izbor arhitekata i investitora.

  • Crkveni objekti, Najvažnije reference