Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu

Home Portfolio Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu
Portfolio Image

Kombinacija kazetirane i polustrukturalne fasade koja je primijenjena na zgradi Tekstilno-tehnološkog fakulteta, ovoj zagrebačkoj obrazovnoj ustanovi daju karakterističan izgled.

Središnjim dijelom dominira polustrukturalna fasada koja je veoma često prvi izbor svih onih koji traže estetski vrlo lijepu fasadu. Ostakljeni se okviri vješaju se na aluminijsku konstrukciju rastera i prekrivaju je s vanjske strane.

Vanjska pasica aluminijskog profila od ostakljenog okvira minimalno je vidljiva pa građevinom dominira staklo.

Na bočnoj strani Tekstilno-tehnološkog fakulteta pročelje je izvedeno vrhunskom kazetiranom fasadom.

Kazetirane fasade, kao vrsta ventiliranih fasada, odličan su izolator topline jer imaju dodatan sloj izolacije čime se znatno štedi energija.

Stoga su bile idealan izbor za zgradu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.

  • Najvažnije reference, Sportske i obrazovne ustanove